سلام

درویشی درويشي سلسله نعمت‌اللهی نعمت‌الهیه نعمه‌الهی نعمه‌اللهیه نعمت اللهی نعمه الهی نعمت اللهي نعمت‌اللهي نعمه‌اللهي نعمت الهیه نعمه اللهیه سلطانعلیشاهی سلطانعليشاهي سلطان علیشاهی سلطان عليشاهي سلطان‌علیشاهی سلطان‌عليشاهي گنابادی گنابادي گنابادیه گناباديه عرفان تصوف صوفی صوفي صوفیه صوفيه عرفا صوفیان صوفيان درویش قطب اقطاب مزار سلطاني سلطانی mysticism sufism shiism sufism shiah sufism islamic sufism nimatullahi order gunabadi

دوشنبه

انتشار داستان ها و پیام های عطار در منطق الطیر و الهی نامه

کتاب « داستان ها و پیام های عطار در منطق الطیر و الهی نامه » تاليف دکتر حشمت الله ریاضی منتشر شد . در زیر بخشی از دیباچه و خلاصه ای از زندگی عطار را که در ابتدای کتاب آمده و همچنین خلاصه ای از فهرست کتاب را مطالعه فرمایید .

دیباچه کتاب


آفرین جان آفرین پاک را / آن که جان بخشید و ایمان ، خاک را
خدا را سپاس که توفیق اتمام « داستان ها و پیام های مثنوی معنوی» ، « داستان ها و پیام های خمسه نظامی » و « داستان ها و پیام های شاهنامه فردوسی » به این حقیر داده شد و این کتاب ها به زیور چاپ آراسته گردید . اکنون پیام دل شنیدم که « داستان ها و پیام های عطار نیشابوری در منطق الطیر و الهی نامه » را به رشته نگارش درآورم ، باشد که افراد بیشتر بتوانند از این گنجینه عظیم که سرچشمه فیاض اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی رومی نیز بوده است بهره ها یابند . صاحب نظران می دانند که ارائه مفاهیم آثار بسیار عمیق عرفانی ، آن هم به زبان ساده ، در روزگار کنونی که ذهن های مردم کمتر با اسرار و معانی ژرف آشناست بس دشوار است .
از سویی دیگر آنان که در وادی عرفان قدم ننهاده اند این الفاظ اسرارآمیز را بر تصورات مادی حمل می کنند و از مقصود دور می شوند ، مثلا آنان که شراب ربانی ، عشق سرمدی ، حسن ازلی ، جنون عاشقانه و امثال این گونه معانی را نفهمیده و احساس نکرده اند نمی توانند آن را در ذهن تجسم بخشند ، مگر اینکه در ظروف نازله عقل مادی و الفاظ صوری بریزند و چون چنین کنند دیگر محرم راز نیستند و گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش .
سومین دشواری ، محدویت الفاظ در نمایش حالت های بیکران روحی است .
معانی اندرون حرف ناید / که بحر قلزم اندر ظرف ناید
به هر حال این نیازمند معرفت و حقیقت ، علاقه مند به درک و نمایش آثار عرفای بزرگ از جمله عطار و ریزه خوران خوان پرنعمت آنان ، که خود دریای مواج معرفت اند ، می باشم ؛ عطاری که مولانا در وصفش می فرماید :
هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
و یا :
عطار روح بود و سنایی دو چشم او / ما از پی سنایی و عطار می رویم
...

عطار را بهتر بشناسیم


شیخ ابوحامد ( یا ابوطالب ) محمد بن ابراهیم ملقب به فریدالدین در سال ۵۱۲ یا ۵۱۳ هجری قمری در کدکن از روستاهای نیشابور به دنیا آمد . (۱) چون پدرش در شهر شادیاخ نیشابور مغازه عطاری داشت خود او نیز شغل پدر را در پیش گرفت و به عطار معروف گشت . او پس از تحصیل آغازین ، به خدمت شیخ مجدالدین بغدادی که از خلفای شیخ نجم الدین رازی بود رسید و وارد طریقت شد و هم از او درس حکمت و طبابت گرفت و شور عشق در او نمایان شد و چشمه شعر از وجودش جاری گشت ، اما منتظر جرقه ای دیگر بود که مشتعل ، پخته ، و سوخته گردد و آن چنان بود که جامی در نفحات الانس آورده است :
« گویند سبب توبه وی آن بود که روز در دکان عطاری مشغول معامله بود ، درویشی به آنجا رسید و چند بار « چیزی در راه خدا بدهید » گفت . وی چیزی به درویش پرداخت . درویش گفت : تو همچون من می توانی مرد ؟ عطار گفت : بلی . درویش کاسه ای چوبین داشت زیر سر نهاد و گفت : الله الله و جان داد ، عطار را حال متغیر شد و دکان برهم زد و به این طریق درآمد » . (۲)
ضمنا همین مجدالدین بغدادی ، محقق ترمزی را ، و او ( ترمذی ) بهاءالدین ، پدر مولوی را تربیت کرد . لذا وقتی که در سال ۶۱۶ هجری قمری که بهاءالدین و پسرش جلال الدین به هجرت پرداختند ، در مسیر خود به خدمت عطار رسیدند و طبق نقل جامی ، وی کتاب « اسرارنامه » خود را به جلال الدین داد . (۳) و همان انگیزه آغازین تصوف عاشقانه مولانا بود ؛ چه مولانا خود می گوید :
من آن ملای رومی ام که از نطقم شکر ریزد / ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم
و نیز فرمود :
مرا از شاعری خود عار ناید / که در صد قرن چون عطار ناید
خلاصه آتش عشقی که در جان عطار بود در خرمن وجود جلال الدین دوازده ساله افتاد و همان زمینه ساز شعله ای بود که در ۳۸ سالگی عمر مولانا به وسیله « شمس » مشتعل شد که گفت :
گرد عطار گشت مولانا / شربت از دست شمس بودش نوش
و یا :
آنچه گفتم از حقیقت ای عزیز / آن شنیدستم من از عطار نیز
شیخ عطار بنا به قول جامی در ۱۱۴ سالگی در سال ۶۲۷ به دست کفار مغول شهادت یافت . (۴)

آثار شیخ عطار: آثار شیخ را قاضی نورالله شوشتری ۱۱۴ جلد کتاب و رساله ، و رضاقلی خان هدایت ۱۹۰ و دولتشاه سمرقندی چهل اثر در نظم و نثر می داند ولی آنچه در دست است سی اثر می باشد که مهم ترین آنها « منطق الطیر » است ،‌البته از میان این سی اثر نیز بجز آنها که قطعا از عطار هستند ، در مورد بقیه اختلاف نظر است . « منطق الطیر » ، مثنوی عرفانی تعلیمی و عشقی مشتمل بر ۴۶۰۰ بیت است که از جنبه نمادین ، شخصیت آفرینی و تخیلی بودن در ادبیات ایرانی ، بی نظیر و از نظر رموز عرفانی کم مانند و از نظر سلوک عاشقانه عارفانه ، پیشرو است . (۵)

پاورقی:
۱. در صفحات ۳۲ و ۳۳ کتاب « منطق الطیر » ، با مقدمه ، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ، چنین آمده است : « با توجه به بعضی از اسناد قدیم و بعضی اطلاعات محلی با اطمینان می توان گفت او ، فریدالدین محمد بن محمد بن ابراهیم بن اسحاق کدکنی است که خاکجای خودش امروز در شهر کنونی نیشابور زیارتگاه است و مزار پدرش با نام « پیر زروند » در کدکن ، در ولایت رخ از ولایات دوازده گانه نیشابور قدیم می باشد . »
۲و۳. جامی ، نفحات الانس ، به تصحیح محمود عابدی ، ص ۵۹۶.
۴. جامی ، نفحات الانس ، به تصحیح محمود عابدی ، ص ۵۸۴.
۵. « منطق الطیر » به سبب اهمیت چاپ های زیادی شده است ؛ آنچه در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته ، چاپ اخیر آن توسط استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است و شماره ابیات در پاورقی ها براساس همین چاپ است .

فهرست کتاب


دیباچه کتاب
عطار را بهتر بشناسیم
منطق الطیر:
زبان پرندگان ؛ مناجات ؛ بخش اول : آغاز داستان پرندگان ؛ بخش دوم : بیان هفت وادی سلوک یا هفت شهر عشق ، اول ، وادی طلب ، دوم وادی عشق ، سوم وادی معرفت ، چهارم وادی استغنا ، پنجم وادی توحید ، ششم وادی حیرت ، هفتم وادی فقر و فنا
الهی نامه:
معرفی کتاب ، آغاز الهی نامه ، خطاب به روح ، گفتار اول ، ... ، گفتار بیست و دوم ، خاتمه کتاب
منابع و مآخذ

این کتاب در انتشارات حقیقت در ۳۵۶ صفحه و به قیمت ۴۰۰۰ تومان منتشر شده است .
تلفن مرکز پخش : ۵۵۶۳۳۱۵۱
nashr_haghighat@yahoo.com

برچسب‌ها:

جمعه

انتشار شماره ۳۱ - ۳۲ فصلنامه عرفان ایران

شماره ۳۱ و ۳۲ فصلنامه عرفان ایران ( بهار و تابستان ۸۶ ) منتشر شد .
در این شماره می خوانید :

مقالات


- موسی و خضر (ع)/ حاج دکتر نورعلی تابنده [مجذوبعلیشاه]
- تصوف و وضعیت فرهنگی ما / سعید سرمدی
- میشل والسان و طریقه شاذلیه / [ بخشی از کتاب « از گناباد به ژنو » حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه ]
- شرح احوال داوود طائی : صوفی قرن دوم هجری / حسن مهدی پور
- شیخ عبدالرحیم محمود / فرشته سخائی ، فاطمه غلام نژاد
- مولوی و مولویه / ویلیام چیتیک ؛ ترجمه فاطمه شاه حسینی

تصحیح متون


- مجالس المومنین / شهرام پازوکی

عرفان و ادیان


- گزیده ای از عرفان مسیحی / جیمز کاتسینجر ؛ ترجمه ابوالقاسم پیاده کوهسار
- رمز پرندگان در ادیان / مانابو وایدا ؛ ترجمه سمانه گچ پزیان

عرفان و هنر


- تاثیر زبان عربی بر هنرهای بصری اسلامی / تیتوس بوکهارت ؛ ترجمه امیر نصری
- کار در زندگی معنوی / فریتیوف شوان ؛ ترجمه پریسا خداپناه

معرفی کتاب


- عرفان ، اسلام و ایران : بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی / شهرام پازوکی
- صوفی وشعر : بوطیقای شعر صوفیانه عثمانی تالیف محمود ارول قلیچ / تورقای شفق
- حیات تصوف در دوران عثمانی تالیف عثمان تورر / اسرار دوغان

این شماره فصلنامه در ۲۰۳ صفحه و به قیمت ۲۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .
تلفن مرکز پخش : ۵۵۶۳۳۱۵۱
nashr_haghighat@yahoo.com

برچسب‌ها:

یکشنبه

انتشار کتاب « حسن بصری گنجینه دار علم و عرفان : زندگی و سخنان و آراء »

کتاب « حسن بصری [ ۲۱ ـ ۱۱۰ ق ] گنجینه دار علم و عرفان ( زندگی و سخنان و آراء ) » توسط انتشارات حقیقت منتشر شد .

بخش هایی از مقدمه


در ابتدا مولف کتاب را با یاد « دو استاد بزرگوار دانشمند محقق و حکیم و اصولی و منطق شناس نامی محمود شهابی خراسانی و علامه رجالی و فقیه و محدث نقاد محمد تقی شوشتری » آغاز نموده است که « برای نخستین بار مرا از ستمی که بر عارف دانای بصری رفته آگاه کردند » . در پیشگفتار آمده است : « با همه شهرت و اهمیت کم نظیر حسن بصری در تاریخ معارف اسلامی و ایرانی ، و تاثیر همه جانبه ای که در سراسر جهان اسلام نهاده ، و روایت و منقولات بی شماری که در باب سخنان و معتقدات و عملکردهای او وجود دارد ، و تحقیقات بسیاری که در این زمینه انجام گرفته ، در زبان فارسی کتاب جامعی برای معرفی او تالیف نشده است . برخی نیز ـ به انگیزه هایی که نیاز به گفتن آن نیست ـ کوشیده اند که از وی چهره ای نامطلوب ترسیم و ارائه نمایند . نگارنده این سطور [...] بر آن شد که ـ در حد وسع خود ـ در این مورد ادای وظیفه ای بنماید ؛ و پرده هایی از زندگی و اندیشه این گنجینه دار علم و عرفان را در برابر دیدگان دلبستگان حقیقت قرار دهند ؛ و چنین شد که در طول مدتی بیش از یک سال این اوراق فراهم آمد . »

فصول کتاب


فصل اول : تولد ، پدر و مادر و برادران ، دوران کودکی ، زندگی خانوادگی
فصل دوم : استادان و مشایخ
فصل سوم : تعلیم و افاده ، شاگردان حسن
فصل چهارم : حسن و شورش هایی که در عصر او روی داد
فصل پنجم : کهولت و درگذشت
فصل ششم : مذهب حسن
فصل هفتم : تقدیس خرد و دانش
فصل هشتم : حسن و دانش های قرآنی
فصل نهم : حسن و دانش حدیث
فصل دهم : حسن و دانش فقه
فصل یادهم : آثار
فصل دوازدهم : حسن در مقام واعظ
فصل سیزدهم : حسن بصری در ادبیات فارسی
فصل چهاردهم : کتاب هایی که در شرح احوال و اقوال حسن نوشته اند
فصل پانزدهم : در برابر قدرتمندان و بیدادگران
فصل شانزدهم : مخالفت حسن با امامان شیعه ؟
فصل هفدهم : ستایش از امامان شیعه در روایات و سخنان حسن
فصل هجدهم : بازگو کردن سخنان امام علی (ع)
فصل نوزدهم : پیوندهای حسن با رجال شیعه
فصل بیستم : احادیث و اقوال حسن در کتاب های شیعه
فصل بیست و یکم : مخالفان حسن از علمای شیعه و نقد سخنان آنان
فصل بیست و دوم : ستایشگران و مدافعان حسن از بزرگان و علمای شیعه
فصل بیست و سوم : حسن در کتاب های حکیمان
فصل بیست و چهارم : حسن و سلسله های صوفیه
فصل بیست و پنجم : تصوف حسن و ابعاد آن
پیوست ها ...
منابع
فهرست ها ...
تصویر آرامگاه حسن



این کتاب در ۲۰۰۰ نسخه و در ۵۵۱ صفحه ، به قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .
تلفن مرکز پخش : ۵۵۶۳۳۱۵۱
ایمیل : nashr_haghighat@yahoo.com

برچسب‌ها: